Su Rugsėjo 1-ąja! 

Rugsėjo 1-osios šventėje 10 val. laukiame pradedančių lankyti „Pelėdžiukų“, Žvirbliukų“, „Ežiukų“, „Meškučių“ ir „Drugelių“ grupes vaikučių su vienu lydinčiu asmeniu. Jus pasitiks Muzikos fėja.

10.15 val. kviečiame vyresnių grupių tik vaikus susitikti su savo auklėtojomis atskirose žaidimų erdvėse.

Suaugusiųjų prašome dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ir laikytis ne mažesnio nei 1 metro atstumo.

 

Mūsų vertybės

placeholder Vizija
Laimingo vaiko darželis – aukštos kultūros, nuolat tobulėjanti, pokyčiams atvira įstaiga, kurianti kokybiškam ugdymui(-si) palankią fizinę, socialinę ir psichologinę erdvę.
placeholder Misija
Ugdymo įstaiga – teikianti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, grindžiamą šiuolaikine į vaiką orientuoto ugdymo filosofija, laiduojanti ugdymo(si) tęstinumą ir vaiko gerovę.

placeholder Strateginiai tikslai
Ugdymo kokybės tobulinimas, siekiant kiekvieno vaiko pažangos.

Bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimas ir emocinės sveikatos stiprinimas.

Bendruomenės telkimas siekiant vaiko gerovės ir ūgties.

Socialiniam emociniam ugdymui(-si) palankių erdvių kūrimas.

Grupės

Mūsų draugai