Apie Mus

       

         Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ įsteigtas 1972 m. Dukstynos mikrorajone. Įstaigoje veikia 11 grupių: 4 ankstyvojo, 5 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės.

         Darželį lanko 189 vaikai.

         Priešmokyklinės grupės: „Meškučiai“, „Žemuogėlės“.

         Įstaigoje dirba 50 darbuotojų, iš jų – 24 pedagogai.

         Planuodami veiklą ikimokyklinio ugdymo grupėse pedagogai vadovaujasi lopšelio-darželio programa „Saulutės takučiu“, priešmokyklinėse grupėse – bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa.

         Pedagogus ir tėvus konsultuoja, bendruomenei mokymus rengia Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos psichologas.

         Specialiųjų poreikių vaikams teikiama logopedo ir specialiojo pedagogo pagalba.

 

         Įstaigoje vyksta muzikos, anglų kalbos ir dailės užsiėmimai, kuriuos veda specialistai.

         Išnuomotose patalpose vyksta šokių, lipdybos, krepšinio ir karatė užsiėmimai lopšelio-darželio vaikams.

         Įstaigoje taikoma „Kimochis“, „Zipio draugai" programos. Lopšelis-darželis priklauso respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai „Sveikatos želmenėliai“.

         Įstaiga dalyvauja programose „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ ir „Pienas vaikams“, kurios remiamos Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis. Šios programos skatina vaikus vartoti vaisius ir pieno produktus.

 

Mūsų draugai